Уход за лонгбордом.

longboarderЛонгборд нужно любить и за ним ухаживать:) Желательно поддерживать его в хорошей форме и предотвращать повреждения. Большинство досадных случаев вызывающие повреждения доски происходят в первую неделю катания, когда райдер только осваивает нового друга. И, конечно, когда Вы пытаетесь научиться делать новые трюки или слайды.

Первым врагом лонгборда есть бордюры. Бывает, потеряв контроль, райдер соскакивает или падает, а лонг продолжает двигаться вниз, набирая скорость, и рано или поздно ударяется о бордюр или стену. Какой прочной бы ни была дека, скорость на которй происходит столкновение и сила удара являются решающими. 

И даже если если борд не сломается, место которых он встретил препятствие может стать его слабым местом. Если начнет расклеиваться дека, ее следует заклеить, но следующий удар в то же место разобьет деку еще больше (этого может и не случиться но все может быть).

noseguard2Чтобы предотвратить это используют специальные защитные наконечники, которые смягчают удар и предотвращают повреждения. Надевают их на нос и на хвост деки. Набор фирменных наконечников стоит довольно дорого, и неизвестно, насколько его хватит потому что на вид они довольно хрупкие. Поэтому предлагаю сделать наконечники самому

noseguard3

 

Можно использовать наконечники которые цепляют на нос сноуборда или лыж. Можно заказать наконечник из карбона в мастерской по ремонту сноубордов. Можно разрезать кусок толстого шланга и наклеить его на нос доски. Также можно почитать о защите для лонгборду на американских форумах и поделиться информацией у нас а форуме :)

noseguardЖелательно не отпускать лонгборд далеко прочь, в критической ситуации можно придержать его рукой. Иначе его может переехать машина. 

Если вы скейтер и захотите сделать на лонгборде олли или кик-флип, вероятно у Вас это получится. Но большинство лонгбордов не рассчитаны на такие трюки, поэтому количество олли которые можно на нем сделать ограничено :) 

Есть много других увлекательных трюков которые возможно Вас заинтересуют и внесут то новое в Ваш стиль катания.


Лонгборд не вимагає особливого догляду, достатньо хоча б його не нищити. Таким яким був лонгборд коли його купили він не буде вже ніколи  і це нормально  Та все-ж бажано підтримувати його в хорошій формі і запобігати ушкодженням. Також слід перед кожним катанням проводити хоча б мінімальний тех-огляд, перевіряти чи не розкрутились підвіски або колеса… це потрібно для безпеки.
Більшість прикрих випадків які спричиняють ушкодження дошки стаються в перший тиждень катання, коли райдер тільки освоює нового друга. І, звичайно, коли Ви пробуєте навчитись робити нові трюки або слайди. 
Першим ворогом лонгборду є бордюри. Буває, втративши контроль, райдер зіскакує або падає, а лонг продовжує рухатись вниз, набираючи швидкість, і рано чи пізно вдаряється в бордюр або стіну. Якою міцною б не була дека, часом швидкість на який відбувається зіткнення і сила удару є вирішальними. І навіть якщо якщо борд не зламається, місце яким він зустрів перешкоду може стати його слабким місцем. Якщо почне розклеюватись дека, її звичайно треба заклеїти, але наступний удар в те ж місце розіб’є деку ще більше (цього може і не статись але все може бути).
Щоб запобігти цьому використовують спеціальні захисні наконечники, які пом’якшують удар і запобігають ушкодженням. Вдягають їх на ніс і на хвіст деки. Набір фірмових наконечників коштує доволі дорого, і невідомо наскільки його вистачить бо на вигляд вони досить делікатні. Тому пропоную зробити наконечники самому.
Можна використати наконечники які чіпляють на ніс сноуборду або лиж. Можна замовити наконечник з карбону в майстерні з ремонту сноубордів. Можна розрізати шматок грубого шлангу (бажано зеленого кольору ) і якось наклеїти його на ніс дошки. Також можна почитати про захист для лонгборду на американських форумах і поділитись інформацією у нас а форумі. 
Також не рекомендую кататись в дощ, кататись по калюжах, пилюці, піску, кататись в болоті. Не бажано щоб в підвіску і підшипники потрапляли сторонні елементи. Звичайно все можна промити і змастити. Можна замінити пошкоджені підшипники взявши підшипники від скейта. Але добитись щоб колеса крутились так само як раніше буде нелегко, підшипники які входять в комплектацію лонгборда як-правило кращі.
Бажано не відпускати лонгборд далеко від себе, в критичній ситуації можна притримати його рукою. Інакше його може переїхати машина. 
Якщо ви скейтер і захочете зробити на лонгборді оллі або кік-фліп, ймовірно у Вас це вийде. Але більшість лонгбордів не розраховані на такі трюки, тому кількість оллі які можна на ньому зробити обмежена . Є багато інших захоплюючих трюків які можливо Вас зацікавлять і внесуть щось нове у Ваш стиль катання.